Hart voor Hilversum Nieuws

(Huur)woningen staan soms lang leeg, terwijl er veel woningzoekenden zijn.

Als een huurder overlijdt, ontstaat voor de verhuurder en mantelzorgers soms een lastige juridische situatie, zeker als er geen familie is of als de familie niet mee wil werken. Gevolg: een huis dat soms maandenlang onbewo...

Continue Reading...

Nieuw sleutelproject Hilversum geeft ruimte voor veel sociale huurwoningen en inwonersparticipatie. 

Op 4 december 2019 is bekend geworden dat Hilversum het nieuwe sleutelgebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaat worden. Een sleutelgebied is een gebied in de Randstad waar behoefte is aan e...

Continue Reading...