Lid Worden

18 Sep

Lid Worden

Email:

info@hartvoorhilversum.nl

Post:

Vereniging Hart voor Hilversum
Heidestraat 11
1216 CK Hilversum

Continue Reading...

Artikel 1

Het bestuur van Hart voor Hilversum is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de Statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2

Als giften worden beschouwd iedere door Hart voor Hilversum ontvangen geldelijke bijdragen anders dan de contributie va...

Continue Reading...