Hart voor Hilversum Nieuws

Nieuw raadslid Hart voor Hilversum `Voorbeeld voor de solidaire samenleving’

Hilversum, 18 september 2017

Hart voor Hilversum maakt bekend dat Ria de Jong-Schrijvers (59) de raadszetel overneemt van Louis van Leeuwen die vorige maand plotseling overleed.

Aanpakker

Ria de Jong is een Hilvers...

Continue Reading...

Vandaag ontvingen wij het zeer droevige bericht dat Louis van Leeuwen, raadslid van Hart voor Hilversum, onverwachts is overleden. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie en vrienden veel sterkte bij dit grote verlies.

Louis van Leeuwen was vanaf de oprichting van Hart voo...

Continue Reading...

Bewoners dienen bezwaarschrift in op de kap van 380 bomen bij Anna's Hoeve

Op het talud van Anna's Hoeve, langs de Anthony Fokkerweg, worden 275 grotere bomen gekapt en ook veel kleine bomen en struiken om plaats te maken voor de Verlegde Weg over Anna's Hoeve. Aan de overkant van het spoor worden...

Continue Reading...

Hart voor Hilversum heeft in de afgelopen jaren, vaak als enige raadsfractie, het dierenasiel Crailo (en dus niet haar individuele directieleden of bestuurders) gesteund in het slepende conflict met de gemeente Hilversum.

Dat is ons niet altijd in dank afgenomen door andere partijen, met name niet...

Continue Reading...

Hilversum, 27 juni 2017

Hart voor Hilversum heeft kennis genomen van het aftreden van wethouder Arjo Klamer en het uittreden van de SP uit de coalitie. Al op 7 juni hadden Hart voor Hilversum en Leefbaar Hilversum een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend, die het toen door een redding...

Continue Reading...